Het Archief van het Bedrijf D. van Baarsen

1884 – 1938

1884 Verlofpas Daan van Baarsen

1889 Ontslagbrief en Certificaat Daan van Baarsen

1890 Voorbeelden Kwitanties Post van Leggelo

1890 Uittreksel Burgelijke Stand huwelijk Daan van Baarsen Catarina Brandjes

1891 Akte tot scheepsbouw, Jacobus van  Baarsen

1891 Huurkoopcontract Vrouw Hendrika, Post van Leggelo, Bas van Baarsen

1893 Originele Boedelbeschrijving Jacobus van Baarsen en Hendrika van der Donk

1893 Boedelbeschrijving uitgetypt

1894 – 1941 Overzicht aanbestedingen, offertes en inschrijvingen

1895 Koopcontract huisjes Monnickendam

1907 Bestek van stalen tjalkschip

1911 Aanlevering materiaal Grintrijwielpad

1913 Proces Verbaal Veiling waarop Bas huisjes koopt

1913 Testament Hendrika van der Donk

1916 – 1931 Repertoria Hanedoes

1916 Inventarislijst erfenis Hendrika van der Donk

1916 Proces Verbaal Veiling verkoop huisjes Monnickendam

1916 Uittreksel kadaster Haarlem van perceel in Zandvoort https://dvanbaarsen.nl/img_0001-2-2/ https://dvanbaarsen.nl/img-3/

1916 Daan benoemd tot voogd

1917 Hypotheek op Buiksloot https://dvanbaarsen.nl/1917-hypotheek-buiksloot/

1917 Verhuring van de “Hendrika” aan Jan van Baarsen en Ontbinding in 1918

1917 Huurkoopovereenkomst, “Nooit Gedacht” met Jan de Groot

1917 Testament D. van Baarsen en testament Cath. Brandjes https://dvanbaarsen.nl/1917-testament-daan-en-testament-catharina/

1919 Nico Dzn wordt benoemd als makelaar in mobilair

1916 – 1931 Repertoria Hanedoes

1919 Koopovereenkomst en Beschreibung Portalkrane https://dvanbaarsen.nl/1919-koopovereenkomst-en-%22beschreibung-portalkrane%22/

1919 Hypotheek op Kromme Waal https://dvanbaarsen.nl/1919-hypotheek-kromme-waal/

1920 Tweede hypotheek op Buiksloot https://dvanbaarsen.nl/1920-tweede-hypotheek-buiksloot/

1920 Hypotheek op vier schepen https://dvanbaarsen.nl/1920-hypotheeklening-op-4-schepen/

1921 Brief D. van Baarsen aan v. Nifterik https://dvanbaarsen.nl/1921-brief-aan-niftrik-img082/

1923 Debiteuren Crediteuren

1924 Overeenkomst Daan en Bas van Baarsen https://dvanbaarsen.nl/wp-content/uploads/2016/08/1924-09-20-overeenkomst-hypotheek-tussen-daan-en-bas-van-baarsen-SAA-toeg30309-inv354-jr-1924-rep120-akte92-1-repertorium-notaris-hanedoes.pdf

1925 Offerte

1925 Inventarislijst erfenis Bas van Baarsen

1926 Oprichtingsakte en Statuten NV Grint- en Zandhandel v/h D. van Baarsen https://dvanbaarsen.nl/1926-12-03-oprichting-en-statuten-nv-grint-en-zandhandel-vh-d-van-baarsen-saa-toeg30642-inv3464-jr1926-rep203-akte-167-1-repertorium-notaris-hanedoes/

1926 Inbreng D. van Baarsen in NV Grint- en Zandhandel v/h D. van Baarsen https://dvanbaarsen.nl/1926-12-01-balans-daan-van-baarsen-uit-oprichtingsakte-nv-grint-en-zandhandel-vh-d-van-baarsen-saa-toeg30642-inv3464-jr1926-rep203-akte-167/

1927 Oprichtingsakte en Statuten de Kleine Scheepvaart https://dvanbaarsen.nl/1927-06-27-oprichting-en-statuten-nv-kleine-scheepvaart-saa-toeg30642-inv3463-jr1927-rep78-akte61-1/

1927 Verklaring van Eigendom de “Vrouw Catharina”

1927 A-Aandeel in NV Grint- en Zandhandel v/h D. van Baarsen t.n.v. J. van Baarsen Dzn

1927 Advertentie Samson palen https://dvanbaarsen.nl/1927-samson-palen-advertentie-1330455070-10-08-1927-algemeen-handelsblad/

1928 D. van Baarsen verkoopt boedel aan NV https://dvanbaarsen.nl/wp-content/uploads/2016/07/1928-Daan-verkoopt-boedel-aan-NV.pdf

1929 A-Aandeel in Aannemingmaatschappij v/h Firma N. van Baarsen & A. v.d. Voorde https://dvanbaarsen.nl/1929-aandeel-a-aannemingmaatschappij-vh-fa-n-van-baarsen-a-v-d-voorde/

1929 Taxatie-Rapport boedel Kromme Waal 29

1929 Boedelverdeling Catharina Brandjes

1930 Rapport Van Hoorn inzake waardeschatting aandelen NV Grint- en Zandhandel v/h D. van Baarsen

1930 Vergunning tot het bouwen van een bedrijfswoning op het terrein in Halfweg

1931 Boedelscheiding Catharina Brandjes

1931 Brief Boelens, Verheijden en De Kort inzake uitbetaling erfenis Catharina Brandjes

1931 Verklaring van Eigendom de “Nijverheid”

1931 Verklaring van Eigendom de “Trio”

1934 Akte van cessie en akte van borgtocht inzake N. van Baarsen Dzn.

1936 Oprichting Spaarkas en ondertekening schippers

1937 Akte van koop van aandelen en vestiging eener lijfrente

1938 Verklaring van afstand en décharge, januari 1938

1938 Aantekening Kamer van Koophandel overdracht directie

1938 Inschrijving Aannemingmatschappij N. van Baarsen & A. v.d. Voorde Oosterburgergracht https://dvanbaarsen.nl/grondwerken-en-baanverbreding-oostenburgergracht-n-van-baarsen-ongedateerd-1823-2/