Het Archief van het Bedrijf D. van Baarsen

NV Grint- en Zandhandel v/h D. van Baarsen

De NV Grint- en Zandhandel is weliswaar door Daan van Baarsen opgericht, maar zijn zonen, Daan Jr., Willem en Nico hebben de NV echt tot ontwikkeling gebracht. Zij omarmden in de jaren ’30 van de vorige eeuw het gemotoriseerde vrachtverkeer voor de uitlevering van bouwmaterialen en startten in de jaren ’50 met de productie van bouwmaterialen op industriële schaal.

Er was een goede rolverdeling tussen de drie broers. Daan Jr., de jongste, zetelde op de Kromme Waal. In navolging van zijn vader dirigeerde hij de zaak. Goed voorbeeld, doet goed volgen. Hij volgde de veranderingen in de branche op de voet en zette met compagnons nieuwe bedrijfsactiviteiten op. Nico, de “Einzelgänger” en de oudste van de drie, woonde op het terrein op Halfweg en leidde daar de zaken. Willem, de “verzoener”, gaf leiding aan de werf in Buiksloot, in Amsterdam-Noord. Daar was ook het kantoor van de zaak.

Het bedrijf kwam geheel tot stilstand in de jaren 1940-1945. Daarna was het behelpen. Daan Jr. kocht eerst nog legervoertuigen aan, maar al snel bouwden de drie broers een nieuwe vloot aan vrachtwagens op. De vraag naar bouwmaterialen steeg explosief. De oudste jongens Daan Nzn., Piet Wzn. en Daan Dzn. deden hun entree rond 1950: Daan Nzn. op Halfweg, Piet Wzn. op Buiksloot en Daan Dzn. – na een korte stage op Halfweg – op de Kromme Waal en langs de weg.