Het Archief van het Bedrijf D. van Baarsen

De Van Baarsen Groep

Daan Jr. en Piet, worden in 1967 benoemd tot directeur. De werf in Buiksloot aan het Noordhollandsch Kanaal is kort daarvoor door de gemeente onteigend en er wordt een compleet nieuwe werf ingericht in Amsterdam-Noord aan het Zijkanaal I. Het bedrijf stevent af op een grote toekomst: een gloednieuwe betonmortelcentrale, gebouwd volgens de nieuwste inzichten in de techniek, een nieuw kantoor en verdere uitbouw van het assortiment bouwmaterialen. Werk aan de winkel, dus.

In de zomer van 1969 verhuist het kantoor van Buiksloot naar het nieuwe terrein. Ook wordt een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd. Er komen afdelingen met afdelingshoofden; er komen beoordelingsrondes, er wordt gewerkt met afdelingsbudgetten. En de automatisering doet zijn entree. Piet wil het professioneel gaan aanpakken. Het “Concern” wordt een “Groep”. De naamsverandering duidt op de saamhorigheid die Piet er in wil krijgen; het past in het tijdsbeeld.

Er zijn 159 mensen bij de Groep werkzaam, verdeeld over weekloonpersoneel (104), stafpersoneel (47), inclusief directie en adviseurs  en de Rederijen en Cement Tankvaart (tezamen 8).

Statutair wordt de naam van de onderneming omgezet in de NV v/h D. van Baarsen en snel daarna in D. van Baarsen BV. Per 1 januari 1970 wordt ook een Raad van Commissarissen bemand. Hierin nemen twee buitenstaanders zitting. Daarmee worden de bestuursverhoudingen in de top van de organisatie geformaliseerd. Het spel wordt anders gespeeld. De afstanden worden groter. Ook tussen de directie en hun “naaste medewerkers”.