Het Archief van het Bedrijf D. van Baarsen

Documenten 1977-1991

 

1977 Nota inzake mogelijke toekomstmogelijkheden Van Baarsen BV, KKC

1977 Brief Jan Huissen aan groep WAK, plus Bijlage

1978 Overeenkomst BABAS aandeelhouders en BV, Elekan , Den Hartog, maart 1978

1979 Notulen AvA Van Baarsen Beheer BV, 24 oktober 1979

1984 Handgeschreven notitie WAK van Baarsen Dzn., 1984-03-14, Amsterdam Noord

1985 Financieel Dagblad, 25 september, melding faillissementen D.J. van Baarsen

1988 Artikel Noord Amsterdammer, 4 mei

1991 Akte van Betaling en Kwijting, 9 april