Het Archief van het Bedrijf D. van Baarsen

Jubileum 1967

Het jubileum in 1967 werd uitvoerig gevierd. De feestelijkheden werden aangegrepen om de buitenwereld te laten weten dat Van Baarsen met enig optimisme de toekomst tegemoet ging. Zo organiseert het bedrijf een manifestatie op een zojuist gereedgekomen nieuw platform van Schiphol. En wordt een tentoonstelling ingericht met bedrijfsfoto’s zowel op het personeelsfeest als tijdens de officiële receptie in de RAI in Amsterdam. De feestelijkheden worden afgesloten met een diner voor de familie.