Het Archief van het Bedrijf D. van Baarsen

1958 – 1967

1960 Advertentie EAKB

1960 Haarlems Dagblad, 17 december 1960, dodelijk ongeluk Miel van Goethem

1961 advertentie BAG Bunker https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Van+Baarsen+schuilplaats&page=1&coll=ddd&identifier=ddd:011204202:mpeg21:a0036&resultsidentifier=ddd:011204202:mpeg21:a0036

1961 artikel Volkskrant Bunker en Bad….beide https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Van+Baarsen+schuilkelder&coll=ddd&identifier=ddd:011204175:mpeg21:a0309&resultsidentifier=ddd:011204175:mpeg21:a0309

1962 artikel Volkskrant Betonnen schuilkelder voor 20-60 personen https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&query=%28Schuilkelder%2C+Eindhoven%29&identifier=ABCDDD:010876833:mpeg21:a0214&resultsidentifier=ABCDDD:010876833:mpeg21:a0214

1963 Rapport Productie en afzet van betonmortel in Amsterdam

1963 Nota betreffende berekening van successierechten bij overlijden van de heren Van Baarsen en de vergelijking schenking en vererving van aandelen onder de oude en nieuwe wet inkomstenbelasting

1964, Brief uit Bloomfield, CONN, VS

1964 Oprichtingsacte Rederijen “Daan van Baarsen Sr.” en “W.A.K. van Baarsen Sr.”

1965 Akte van transport van een molen, 1965-03-30

1965 Kopie akte verkoop aandelen BAG, 1965-09-14

1965 Akte verkoop BAG aandelen

1965 Tweede concept Commanditaire Vennootschap Van Baarsen Cement-Tankvaart

1965 Nevenovereenkomst CV Van Baarsen Cement-Tankvaart

1965-1966 Toelichting concept organisatieschema Van Baarsen concern, P.W. van Baarsen

1966 Persbericht Noord Amsterdammer manifestatie Schiphol, 1966-10-10