Het Archief van het Bedrijf D. van Baarsen

Het Nieuwe Spel

De reorganisatie van het bedrijf heeft niet meteen het gewenste effect. De commissarissen dringen aan op goede begrotingen en nacalculaties van de onderscheiden afdelingen. Er komt een aparte na-calculatieafdeling. De rapporten met voor- en nacalculaties worden dikker en dikker. Daan Jr. heeft er niet veel mee op. Hij is meer van de ‘handigheidjes’ en ‘contacten buiten de deur’. Maar Piet wil de organisatie op orde krijgen. Een scheiding der geesten dringt zich op.

Om een antwoord te vinden op de teruglopende omzet in bouwmaterialen wordt in 1972 een marketingman aangesteld. Deze pleit voor uitbreiding van het assortiment, dichter naar de eindgebruiker: een tuincentrum, misschien een supermarkt in bouwmaterialen, wand- en vloertegels, kant en klaar garages, een keukencentrum. Maar het wil niet echt lukken.

De organisatiestructuur wordt in 1974 opnieuw bijgesteld. Er worden drie sectoren ingesteld: Beton- en Kalkmortel, Bouwmaterialen en Bouw Uitvoering. Eén van de commissarissen wordt “gedelegeerd” aan de directie. Hij wordt belast met de algehele leiding en de directe verantwoordelijkheid voor de sector Bouwmaterialen. Daarmee wordt de leiding van het bedrijf voor het eerst in handen genomen door iemand van buiten de familie.

Daan Jr. en Piet komen klem te zitten tussen de gedelegeerd commissaris en de sectorleiding.  Nico Wzn. verlaat de onderneming en begint voor zichzelf.

Midden jaren ’70 lopen de activiteiten in de bouw drastisch terug. Het vertrouwen in de toekomst van de bouwnijverheid neemt af. De groei is er uit. De omzet in bouwmaterialen loopt terug. De te grote ‘overhead’ wordt een zware last. De bodem van de kas raakt in zicht, de bank wordt een belangrijke crediteur. De directie komt voor de vraag te staan welke koers het bedrijf vaart.

Donkere wolken pakken zich samen en in 1975 vindt een sanering plaats. Ook Daan Wzn. begint dan een eigen zaak. De Van Baarsen Groep is dan inmiddels uitgegroeid tot een balanstotaal van bijna ƒ 25 mln. met een omzet van meer dan ƒ 20 mln. De onderneming is financieel gezond, maar het rendement blijft achter. Er volgen tropenjaren.

De gedelegeerde commissaris stuurt aan op uitbreiding van het assortiment bouwmaterialen dichter bij de consument. Van Baarsen start met Gamma winkels. Te beginnen in Amsterdam West.

De betonmortelproducenten in Amsterdam zijn strak georganiseerd. Er komt haast geen concurrent tussen. Als het Albeton toch lukt, breekt de concurrentie uit. Nu dreigt zelfs de betonmortelfabricage verliesgevend te worden! Aansluiting bij een grotere speler lijkt de enige uitweg. In 1977 verkoopt het bedrijf de betonmortelfabricage aan de Mebin.

Wat bij D. van Baarsen BV aan bedrijfsactiviteiten over blijft, leidt grotendeels verlies. De directie zal een keus moeten maken: stoppen of doorgaan?