Het Archief van het Bedrijf D. van Baarsen

Home

Deze site omvat het archief van het bedrijf D. van Baarsen.

De geschiedenis van dit bedrijf beslaat een periode van 100 jaar. Drie generaties Van Baarsen hebben er in gewerkt. Daan van Baarsen (1864 – 1946) startte het bedrijf. Zijn zoon, Daan van Baarsen (1899 – 1975) bouwde het bedrijf uit samen met zijn twee broers Nico (1892 – 1979) en Willem (1898 – 1991). De zoon van deze Daan, opnieuw een Daan (geb. 1929), nam samen met zijn neef Piet van Baarsen Wzn. (1927 – 2012) in 1967 de leiding over van de tweede generatie; zij hebben het bedrijf in 1990 moeten verkopen.

De bewogen geschiedenis van dit bedrijf geeft een goed beeld van hoe het kan verkeren in een familiebedrijf. Tevens is de geschiedenis een weerslag van de ontwikkeling in de branche van de bouwmaterialen in en om Amsterdam in de periode 1890 – 1990.

Het verhaal van Het Bedrijf D. van Baarsen is uitgegeven in de vorm van een eBook. Deze site omvat de foto’s, documenten, voetnoten en bijlagen die niet in het eBook zijn opgenomen.

Het archief van de zaak is bewaard gebleven door Piet van Baarsen Wzn. Piet legde vele gebeurtenissen vast. Hij was een enthousiast fotograaf en filmer. Ook in zijn functie als directeur zag hij er niet tegenop de directie- en later de commissarissenvergaderingen te notuleren. Daarnaast maakte hij In losbladige cahiers aantekeningen van in- en externe gesprekken en besprekingen. Dat het verhaal van de firma D. van Baarsen zo uitvoerig kan worden naverteld, is grotendeels aan zijn vastlegging te danken.

De foto is hierboven is genomen in 1937. De Ford dealer uit Purmerend, de Firma Zijp, leverde toen een paar gloednieuwe vrachtwagens aan de NV Grint- en Zandhandel v/h D. van Baarsen en maakte van de gelegenheid gebruik om een fotoreportage te publiceren in het Ford blad.