Het Archief van het Bedrijf D. van Baarsen

Halfweg

Het terrein aan de Haarlemmerweg en de Ringvaart, tussen Halfweg en Haarlem was groot dat je er maar het beste foto’s vanuit de lucht van kon maken. Doordat het zo groot was kon je het goed gebruiken als droogveld van vers geperste stenen of -blokken van lichtbeton.

Er is heel wat gebouwd. Om te beginnen de betonmolens en de wagens om de mortel uit te rijden naar mobiele persen. Vervolgens kwam er een vaste mortelinstallatie met een pershal, een grote (droog)loods, een kantoor en een kantine. Zie Bouw Mortelinstallatie en loods Halfweg. Later werd een bredere kraanbaan afgelegd voor een grotere kraan. Er kwam een vaste menginstallatie, met aanvoerlijnen. Zie Bouw Menginstallatie, kraan en kraanbaan. Ook werd een cokeswasserij gebouwd. En er werd een bulkcementinstallatie gebouwd voor het vervoer van bulkcement over de weg.

Uiteindelijk werd in 1965 een Nieuwe Fabriek gebouwd voor de blokkenproductie van DATO Vloeren. Een nieuwe kraan moest de overslag garanderen.

Voor de bouw van de betonmortelcentrale, zie Bouw Betoncentrales I, II en III.