Het Archief van het Bedrijf D. van Baarsen

Documenten

Hier zijn verzameld de meest relevante notariële aktes, overeenkomsten, statuten, rapporten, verslagen en notulen. De documenten zijn gerangschikt naar jaartal. Er zijn twee pagina’s: de documenten 1884 – 1958 en de documenten 1958 – 1991.