Het Archief van het Bedrijf D. van Baarsen

Welkom

Hartelijk welkom in het archief van Het Bedrijf D. van Baarsen.

Dit archief kwam – na de sluiting van het bedrijf – in handen van Piet van Baarsen (1927 – 2012). Tijdens zijn directeurschap zag hij er op toe dat de bedrijfsfoto’s, -films en -documenten werden behouden en gearchiveerd.

Op basis van dit archief reproduceerde zijn jongere broer Willem van Baarsen (geb. 1946) het verhaal van de drie generaties Van Baarsen die in het bedrijf hebben gewerkt. In 2018 verscheen het boek Het Bedrijf D. van Baarsen, Handel in Bouwmaterialen, uitgegeven door Dijkman Publications onder het nummer ISBN 978-90-822675-2-5.

Het verwerkte archiefmateriaal is op deze website terug te vinden. Mocht u bezwaar hebben tegen het via deze website openbaar maken van bepaalde foto’s of documenten, dan kunt u dit kenbaar maken via het Contact formulier. 

Als u in het bezit wilt komen van dit boek, kunt u eveneens gebruik maken van dit formulier.